Talous- ja velkaneuvojat toimivat kaikissa Suomen kunnissa. Tällaisen neuvonnan tarkoituksena on auttaa ja ennaltaehkäisemään talous- ja velkaongelmia. Jos oman talouden hoidossa tai velkojen maksuissa tulee ongelmia ja tilanne näyttää toivottomalta eikä siitä itse näytä pystyvän selviytymään, apua voi kysyä oman alueen velkaneuvonnasta. Jos tällaiseen vaikeaan talousahdinkoon on ajautunut, on ongelmaan oikeus ja mahdollisuus saada apua maksuttomasta ja lakisääteisestä talous- ja velkaneuvonnasta.

Talous- ja velkaneuvojat kartoittavat henkilön tai kotitalouden velkatilanteen ja yrittävät sopia esimerkiksi velkojen uusista maksujärjestelyistä ja aikataluista velkojien kanssa. Talous- ja velkaneuvojat myös tukevat ja yrittävät etsiä ratkaisuja vaikeaa tilanteeseen.